Eén miljard euro voor maakindustrie in EU


18 april 2019
Het is nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Unie, maar dat lijkt een kwestie van een hamerstuk. Het Europees Parlement beslist later dit jaar, na de zomer, over een voorstel waarmee een bedrag van bijna 1 miljard euro (970 miljoen) wordt vrijgemaakt in de volgende periode (2021-2027) voor interregionale innovatie-samenwerking in Europa.

Dit maakte Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Brabant bekend tijdens de opening van de Brabantse Metaaldagen. ‘De Europese Unie wil hiermee de regio's veel intensiever laten samenwerken, ze slimmer maken en ze gezamenlijk innovatieve oplossingen laten ontwikkelen en wel zodanig dat Europa de concurrentie aan kan met Amerika, China en Azië.'

De investering moet leiden tot nieuwe innovatieve oplossingen en een betere en competitievere industrie. Het voorstel sluit aan de bij de gedachte achter, en activiteiten van, het Vanguard Initiative. Het bedrag wordt onderdeel van het European Regional Development Fund en is dan beschikbaar voor alle regio's van de Europese Unie. Het Vanguard Initiative is een samenwerkingsverband van 35 Europese industriële maakregio's en is in die zin beperkter.

Backbone

Met het geld worden de regio's gestimuleerd om meer in te zetten op onder andere 3D-productie, robotisering, internet of things en ICT. In de tot nu toe 35 geselecteerde regio's moet veel slimmer worden samengewerkt om tot groei en een betere concurrentiepositie te komen. 'De maakindustrie is de backbone van de economie en deze moet in de komende jaren meer gaan excelleren. De wetenschap, overheid, grote bedrijven en het mkb moeten meer en meer de handen ineen slaan.'
De onderlinge internationale samenwerking tussen de diverse Europese regio's moet leiden tot nieuwe innovatieve oplossingen en een betere competitieve industrie. 'Elke regio heeft zo zijn eigen kracht en door deze krachten te bundelen en samen te voegen, wordt Europa een stuk sterker.'

Regio's

Vooralsnog is voor Nederland de regio Zuid-Nederland aangewezen als een van de regio's die zal worden gestimuleerd. Voor Duitsland gaat het om de regio's Baden Württenberg en Noordrein-Westfalen en voor België betreft het de regio's Vlaams Gewest en Wallonië.

Het Europees Parlement beslist later dit jaar, na de zomer, over een voorstel waarmee een bedrag van bijna 1 miljard euro (970 miljoen) wordt vrijgemaakt in de volgende periode (2021-2027) voor interregionale innovatie-samenwerking in Europa.

Dit moet leiden tot nieuwe innovatieve oplossingen en een betere en competitievere industrie. Het voorstel sluit aan de bij de gedachte achter, en activiteiten van, het Vanguard Initiative. Het bedrag wordt onderdeel van het European Regional Development Fund en is dan beschikbaar is voor alle regio's van de Europese Unie. Het Vanguard Initiative is een samenwerkingsverband van 35 Europese industriële maakregio's en is in die zin beperkter.

Kijk voor meer informatie over het Vanguard project op: www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/link/vanguard-initiative
 
 
 
© Vraagenaanbod.nl