Corrosie onder isolatie


Nieuwegein, 12 februari 2019
Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie. Dit zorgt voor een hoge kostenpost en risico’s voor de omgeving. Toch blijkt er op dit raakvlak van meerdere disciplines veel onbekend te zijn. Om de bekendheid met dit onderwerp te vergroten, is dit een van de thema's op Maintenance NEXT.

Uiteraard heeft elk bedrijf zijn eigen (onderhouds)strategie, maar van kennisuitwisseling is (te) weinig sprake. Door meer gebruik te maken van de sector overschrijdende wetenschappelijke inzichten en door een intensieve uitwisseling van best practises, kan er enorm op de onderhoudskosten worden bespaard en kunnen omgevingsrisico's worden verminderd.

 

Daarom heeft World Class Maintenance een intersectorale werkgroep opgericht die de komende jaren intensief onderzoek zal gaan doen naar dit faalmechanisme. Maar niet alleen wordt het faalmechanisme beter in kaart gebracht, zo wordt er ook gekeken naar technologieën die de standtijd kunnen verlengen. Om de bekendheid met dit onderwerp te vergroten zullen drie van de betrokken organisaties aanwezig zijn op de Maintenance NEXT. Dat zijn VIB, de Vereniging ION en het NCTI. Doel is om het netwerk van belanghebbenden zoals bijvoorbeeld asset owners en contractors beter in kaart te brengen en te betrekken in de ontwikkelingen. Behalve dat je daar in gesprek kunt gaan met deze branchegroepen, zal het onderwerp ook tijdens één van de ronde tafels worden besproken.


Maintenance NEXT vindt plaats in Ahoy Rotterdam van 9 tot en met 11 april 2019. 

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl