Duitse machinebouwers kampen met tekort aan materialen en personeel


Frankfurt (DE) , 11 februari 2019
De Duitse machinebouwers realiseerden in 2018 in totaal 5 procent meer orders in hun orderboeken dan in 2017. December 2018 was echter een uitermate zwakke maand met 8 procent minder orders dan december 2017. ‘ Bijzonder teleurstellend was de binnenlandse markt die in december 10 procent daalde', aldus Olaf Wortmann, economisch expert bij het Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA.
‘De daling van de buitenlandse orders met 8 procent kan worden gerelativeerd. In december 2017 waren er namelijk meer grote fabrieken uit de niet-euro regio dan eind vorig jaar', verklaart Wortmann deze daling. Het is verheugend te constateren dat de orders van de europartnerlanden in december met 22 procent j-o-j zijn gestegen. Daarentegen kwamen er 17 procent minder orders uit niet-eurolanden. Over geheel 2018 noteerden de Duitse machinebouwers in totaal een toeneming van 6 procent van de binnenlandse orders, terwijl de buitenlandse orders met 4 procent toenamen. ‘Het momentum verschoof in de loop van het jaar steeds meer naar de binnenlandse markt. Dit is een positieve ontwikkeling, want de orders uit het buitenland lagen al op een hoog niveau, legt Wortmann uit. De orders uit de eurolanden stegen in 2018 met 5 procent, terwijl de orders uit niet-eurolanden met 3 procent toenamen.


Ín de drie maanden van oktober tot december 2018 lagen de orders in reële termen 1 procent hoger dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Terwijl de binnenlandse orders met 1 procent daalden, stegen de inkomende orders uit het buitenland met 2 procent. De orders uit de eurozone groeiden met 11 procent, terwijl de orders uit niet-eurolanden met 2 procent daalden.

 

Productie

Volgens voorlopige berekeningen van het Bundesamt für Statistik, steeg de productie in de machinebouw in Duitsland in 2018 met 2 procent. Dit wijkt duidelijk af van de 5 procent die de VDMA had geprognotiseerd. In de eerste tien maanden van vorig jaar lag de productiegroei in de machinebouw nog steeds op schema met 3,7 procent. ‘De twee laatste maanden bleken echter onverwacht zwak te zijn. Dit past in het beeld van de industrie als geheel, die lijdt onder geopolitieke onzekerheden', aldus Wortmann.

 

Tekort aan materialen en personeel

De orderontvangst in de machinebouwsector betekende oorspronkelijk een veel dynamischer productiegroei. Knelpunten in de capaciteit resulteerden echter in een zwakkere productie dan verwacht. In oktober had 28 procent van de machinefabrikanten te kampen met een tekort aan materialen, 27 procent met een tekort aan arbeidskrachten en 10 procent met knelpunten in het eigen machinepark. Een orderrange van 8,5 productiemaanden (vanaf november 2018) geeft aan dat veel orders vanaf 2018 pas dit jaar worden geproduceerd. De VDMA houdt daarom vast aan de prognose van 2 procent groei voor 2019, hoewel de economische vooruitzichten sinds de publicatie van de prognose in september 2018 zijn verslechterd.

 
De Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA vertegenwoordigt meer dan 3.200 bedrijven in de middelgrote machine- en installatiebouwsector. Met 1,35 miljoen werknemers in Duitsland en een omzet van 226 miljard euro (2017) is de sector de grootste industriële werkgever en een van de belangrijkste Duitse industrietakken in totaal.

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl