Principeakkoord cao Metalektro 2018-2020


Deventer, 1 februari 2019
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Metalektro voor de periode van 1 juni 2018 tot 1 december 2020. Meer dan 11 maanden heeft het geduurd om tot een resultaat te komen waar zowel de werkgevers (FME) als werknemers (de vakbonden) tevreden mee zijn. Het principeakkoord moet nog wel ter instemming aan de leden van de bonden en werkgevers worden voorgelegd.

De FME heeft op 1 februari een principeakkoord ondertekend voor de cao Metalektro (grootmetaal) met de vakbonden en FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. Tijdens de looptijd worden de lonen verhoogd met 3,5 procent per 1 februari, met 58 euro bruto per 1 augustus en 116 euro op 1 januari 2020. Deze loonsverhogingen zijn zeker, werkgevers kunnen er niet zomaar vanaf wijken.

 

Uitzendkrachten

Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten. Daarnaast komt er een generatiepact, waardoor oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd krijgen jongeren daardoor de kans op vast werk. De afgesproken loonsverhoging komt neer op 8,14 procent over de looptijd van de cao. Dat is 3,26 procent per 12 maanden.

 

Pilot generatiepact

Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere medewerkers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen. Voor de looptijd van de cao is nu een pilot afgesproken waarbij medewerkers minder kunnen werken met 100% pensioenopbouw. Ook is afgesproken om 3.000 flexcontracten om te zetten naar vaste contracten.

 

Reacties

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: ‘De totstandkoming was moeizaam en dat heeft impact gehad op bedrijven en medewerkers, maar nu kunnen we verder.'

 

Ook VNO heeft zijn rol gepakt. Harry van de Kraats: ‘Gezien het belang van de sector voor de Nederlandse economie, heb ik graag geholpen om het proces vlot te trekken.'

 

Petra Bolster, onderhandelaar FNV Metaal: ‘Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen. De lonen gaan in drie mooie stappen omhoog. Twee keer met een vast bedrag, zodat de lagere scharisschalen en jongeren er extra op vooruit gaan en de sector voor hen aantrekkelijker wordt. Maar ook de afspraken over het generatiepact en duurzame inzetbaarheid zijn erg belangrijk om het werk goed vol te kunnen houden.'

 

De cao metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 en geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals Fokker, ASML, DAF, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard.

 

 

 

 

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl