Erba Plaatbewerking neemt sociale werkplaats over


Veenendaal, 6 maart 2018
Erba Plaatbewerking uit Veenendaal neemt per 1 april de metaaltak van leerwerkbedrijf IW4 over. Dat doet het bedrijf onder de naam BVS Sociaal Metaal. Volgens eigenaren Jolanda en Erwin van Soest is het goed dat jarenlang vakmanschap in de metaal niet verloren gaat, vooral in deze tijd waar de branche moeite heeft om nieuwe mensen de techniek in te krijgen.

IW4 is een sociaal werkbedrijf en voert voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug (Amerongen en Leersum) Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de re-integratie trajecten uit.

 

Externe plaatsing medewerkers niet mogelijk

De afdeling Metaal is decennia lang een belangrijke productieafdeling binnen IW4 geweest. Het was een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale werkplaats naar een volwaardig productie- en dienstverlenend bedrijf. De afgelopen jaren, in het bijzonder sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet, is de opdracht voor de Sw-bedrijven sterk gewijzigd. Productie en dienstverlening staan meer ten dienste van het voorbereiden van uitstroom van medewerkers naar andere bedrijven. De eigen productieactiviteiten moeten vooral geschikt zijn voor het zwakkere deel van de medewerkers die zijn aangewezen op intern beschut werken, omdat externe plaatsing voor hen om verschillende redenen niet of nog niet haalbaar is. Daarom is gezocht naar een partner die de metaalbewerking van IW4 zou kunnen overnemen, en die is gevonden in BVS Sociaal Metaal van Erba Plaatbewerking.

 

Tekort aan vakkrachten

BVS Sociaal Metaal  is een initiatief van Erba Plaatbewerking uit Veenendaal en is speciaal opgericht om de activiteiten met een groot deel van de huidige medewerkers voort te kunnen zetten. Volgens eigenaren Jolanda en Erwin van Soest is het goed dat jarenlang vakmanschap in de metaal niet verloren gaat en dat de medewerkers in hun eigen vakgebied kunnen blijven werken, vooral in deze tijd waar de branche moeite heeft om nieuwe mensen de techniek in te krijgen.

Locatie

BVS Sociaal Metaal zal de werkzaamheden vanaf 1 april in eerste instantie nog uitvoeren op locatie bij IW4. De verwachting is dat nog voor de zomer de werkzaamheden op een nieuwe locatie in Veenendaal worden ondergebracht. Voor klanten verandert er in principe niet veel. Vanaf april worden de werkzaamheden door dezelfde mensen, met dezelfde machines en materialen uitgevoerd.

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl