Hoogste notering NEVI PMI in drie jaar, maar terugslag niet uitgesloten


Zoetermeer, 1 december 2016
De NEVI PMI van november kwam uit op 57.0, een stijging vergeleken met de 55.7 van oktober, en de hoogste notering in 35 maanden. Het aantal nieuwe orders nam sterk toe.

De productieomvang steeg fors en in de grootste mate in zestien maanden. De nieuwe orders stegen sterk en de nieuwe exportorders aanzienlijk. De groei van de werkgelegenheid was aanzienlijk, en de voorraad gereed product daalde na twee maanden van groei. Desondanks nam de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk toe. De inkoop nam toe en bereikte het hoogste niveau in vierendertig maanden. Dit droeg bij aan de derde stijging op rij van de voorraad ingekochte materialen. De levertijden waren voor de eenenveertigste achtereenvolgende maand langer. De inkoopkosten stegen voor de derde maand op rij en deze maand in de grootste mate sinds april 2012. Hoewel de verkoopprijsinflatie de grootste was sinds mei 2012, was deze vergeleken met de inkoopprijsinflatie toch zwak.

 

Arjan van Weele, NEVI hoogleraar inkoopmanagement TU Eindhoven: 'Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte deze maand dat het producentenvertrouwen licht gedaald was (van 4.3 in oktober naar 3.4 in november). Een waarde die nog ver boven het langjarig gemiddelde (0,6) ligt, maar toch... Dit lijkt het eerste signaal voor een afnemende groei.'

 

'Is deze ontwikkeling ook al zichtbaar in de laatste cijfers van de NEVI-PMI? Het antwoord luidt: zeker niet. De NEVI PMI kwam over november uit op een waarde van 57.0, ruim boven die van oktober (55.7). Hiermee is de hoogste notering in 35 maanden bereikt.'

 

'De groei in de industrie zet nog steeds door (waarde >50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten). Oorzaken zijn gelegen in een sterke toename van de binnenlandse vraag (58.0) en de onverminderd sterke export (55.9). Gevolgen: bedrijven draaien op volle capaciteit en nemen meer personeel aan. Zij kopen ook veel meer in, mede ingegeven door de verwachte prijsverhogingen van grondstoffen. Dit leidt tot een aanwakkerende inkoopprijsinflatie (63.5) en stijgende verkoopprijzen. Het is heel goed mogelijk dat de groei hierdoor op middellange termijn zal gaan afvlakken.'

 

'De conclusie is dat de industrie 2016 goed gaat uitluiden en een goede start zal hebben van het nieuwe jaar. Niettemin is het zaak zicht te houden op de horizon en de bedrijfsvoering verder te flexibiliseren. Ik houd mijn rapportcijfer op 8.0.'

 

Nieuwe orders index

Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, was in november voor de negende opeenvolgende maand groter. Deze groei was bovendien de grootste sinds juni vorig jaar. Enkele bedrijven die melding maakten van grotere orderaantallen, schreven dit toe aan de verbetering van de marktomstandigheden.

 

Nieuwe export orders index

De vraag uit het buitenland naar in Nederland geproduceerde producten steeg in november voor de vijfde achtereenvolgende maand. Deze stijging was aanzienlijk en de grootste in dezelfde periode. Sommige bedrijven schreven de stijging toe aan de toename van de vraag uit Groot-Brittannië.

 

Verkoopprijs index

De Nederlandse producenten verhoogden hun prijzen in november voor de tweede maand op rij. Deze inflatie was bovendien fors en groter dan in oktober. De respondenten die melding maakten van hogere prijzen, schreven dit over het algemeen toe aan de hogere grondstofprijzen.

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl