Novio Staal: stijging productie ruwstaal legt druk op hogere staalprijzen


Nijmegen, 22 november 2013
De basisprijzen binnen de EU zullen sterk uiteen gaan lopen, althans de door de fabrieken gevraagde prijsniveaus. Dit schrijft Novio Staal in haar nieuwsbrief 'Het Staaljournaal' van november 2013.

 

Enkele fabrieken voor warmgewalste coils noemen een prijs van 440 of 450 euro, andere fabrieken spreken over prijzen van 460-490 euro per ton. Eenzelfde breed prijsverschil treedt inmiddels ook op bij koudgewalst en verzinkt materiaal. Het maakt de marktsituatie er niet duidelijker op wat op zich dus tot een aarzelende houding bij de kopers heeft geleid.

 

Voldoende aanbod

Toch waren de signalen over prijsverhogingen redelijk eensgezind. ArcelorMittal kwam met een verhoging van 40 euro, dat onmiddellijk gevolgd werd door aankondigingen van andere grote producenten als ThyssenKruppSteel, Salzgitter, Marcegaglia en Tata Steel. De markt wil er kennelijk nog niet aan en dat is niet geheel onbegrijpelijk. Er is immers voldoende aanbod van materiaal en alle pleidooien om productiecapaciteiten te beperken hebben nog niet veel concrete resultaten opgeleverd.
Integendeel: van januari tot en met oktober 2013 is er in vergelijking met dezelfde periode 2012 zelfs 3,2 procent meer ruwstaal gefabriceerd. In gewicht uitgedrukt betekent dat een toeneming van ongeveer 42 miljoen ton, waarvan Azië de hoofdmoot voor haar rekening genomen heeft. In Europa (EU + rest) en in Noord- en Zuid-Amerika daalde het volume. Die aanhoudende groei betekent, dat er een voortdurende druk op het prijsniveau blijft, waardoor de argumenten om juist de prijzen te laten
stijgen aan kracht verliezen.

 

Import

Daarnaast moeten we ook vaststellen, dat importprijzen redelijk stabiel zijn te noemen, waardoor ze ook geen stimulans geven aan hogere prijzen binnen de EU. Het economische herstel, waarvan sinds kort sprake is, blijkt ook nog broos te zijn, waardoor er op korte termijn geen aantrekkende vraag naar staal te verwachten valt. De automobiel- en bouwindustrie zijn de grote staalverbruikers. Weliswaar is het voor het eerst sinds 2011 dat er in Europa twee maanden op rij een stijging van de
autoverkopen genoteerd werd (+4,7% t.o.v. oktober 2012), maar per saldo blijven die verkopen 3,1 procent lager dan in 2012.

Ook bij de bouwactiviteiten zijn nog steeds geen noemenswaardige positieve signalen waar te nemen. De zwak blijvende vraag noopt diverse fabrieken tot het nemen van maatregelen in de vorm van afbouw van het personeelsbestand of sluiten van bepaalde productielijnen.

 

Sluitingen

US Steel kondigde begin november aan haar productie van ruw staal in Hamilton (Canada), dat overigens al sinds oktober 2010 stil lag, definitief te sluiten. In Spanje wordt wellicht ook een walsstraat voor lange producten afgebouwd. Dit soort capaciteitsbeperkingen zet echter weinig zoden aan de dijk met betrekking tot het grote overschot aan productiecapaciteit. Daarnaast worstelen diverse staalproducenten met hun financiële positie. Het grote voorbeeld is ThyssenKruppSteel (TKS), dat kennelijk op het punt staat haar - naar kenners menen- mislukte investering in Alabama (VS) eindelijk te kunnen verkopen. De verkoop van haar ruwstaalproductie in Brazilië daarentegen lijkt niet rond te komen. Waarschijnlijk vanwege de ontwikkelingen in de VS heeft het bedrijf de publicatie van haar jaarcijfers uitgesteld tot begin december. Analisten verwachten dat het concern - een kroonjuweel van de Duitse industrie - voor het derde jaar op rij verlies zal maken en zelfs wordt gesproken over de aanbeveling het bedrijf te splitsen in een staalproductie bedrijf en overige industriële activiteiten. De gecompliceerde aandelenstructuur van TKS echter maakt zo'n opdeling waarschijnlijk lastig.


Al met al is de conclusie terecht, dat de economische crisis de Europese staalindustrie nog steeds hard raakt.

 

Novio Staal geeft voor november 2013 de volgende circa (fabrieks-)staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

  • Warmgewalste coils: 450-485
  • Koudgewalste coils: 525-550
  • Sendzimir verzinkte coils: 525-565
  • Kwartoplaten: 515-540

 

In oktober 2013 gaf Novio Staal (fabrieks-) staalprijzen af die 0 tot 15 euro per ton hoger lagen en voor warmegewalste coils zelfs 10 euro per ton lager.

 

 

 


 

 
 
© Vraagenaanbod.nl