Staalfabrieken verhogen prijzen


Nijmegen, 16 september 2013
Gevoed door de hogere vraag, de slechte halfjaarcijfers van voornamelijk de grotere staalproducenten, de licht stijgende prijzen voor schroot en de aantrekkende ertsprijzen hebben de staalfabrieken snel gereageerd door prijsstijgingen aan te kondigen.

Dit schrijft Novio Staal in zijn Staaljournaal van de maand september 2013. Vraag en Aanbod meldde de afgelopen week al prijsverhogingen van warmgewalst staal in Nederland door  ArcelorMittal Staalhandel, Reesink Staal en Vlietjonge Staalhandel .

 

Gewalst staal

Volgens de Nijmeegse staalleverancier zullen de eerder doorgevoerde productiebeperkingen, maar ook de recente productiestop van de grootste hoogoven bij Salzgitter Stahl, waardoor het concern 150.000 ton ruw staal per maand minder produceert, bijdragen aan een waarschijnlijk succesvolle prijsstijging van alle producten gewalst staal. Naar verluidt wil ArcelorMittal per 1 oktober a.s. een basisprijs voor warmgewalste coils bereiken van 500 euro per ton.
Ook onder andere ThyssenKruppSteel, Salzgitter Stahl en Marcegaglia kondigden verhogingen aan variërend van 20 - 30 euro per ton. De prijzen van importmateriaal uit China liggen op het Europese niveau, maar levertijden zijn erg lang. Enkele Europese bronnen berichten ons, dat levering van Chinees materiaal dat nu besteld wordt pas in januari te verwachten is. De import uit China zal dus daarom mogelijk geen acute bedreiging vormen voor het streven van de EU-staalfabrieken de prijzen te verhogen.

 

China

Over China wordt zowel door de OESO, door het Amerikaanse Goldman evenals door JP Morgan zeer positief gesproken. Inderdaad is de economische activiteit in China opgebloeid naar het hoogste niveau in 17 maanden tijd. De industriële productie lag 10,4 procent hoger dan in de maand augustus 2012 en 0,7 procent hoger dan juli 2013. Bank of America Merrill Lynch heeft de groeiprognose voor China over 2013 bijgesteld van 7,4 naar 7,7 procent. De eerste signalen in september wijzen wederom op een verdere stijging en economen voorspellen nu dat nog meer groei te verwachten is. De oorzaak van die economische opleving moet onder meer worden gezocht bij invoering van lagere belastingen voor kleinere ondernemingen. Daarnaast heeft de Chinese overheid een investeringsprogramma voor de railinfrastructuur opgestart ter waarde van 113 miljard dollar (ca. € 86 miljard). Verder zijn aan de Chinese exporteurs gunstiger condities voor uitvoermogelijkheden verleend, wat weer een impuls heeft gegeven aan de binnenlandse vraag.

De economische opleving in China heeft geleid tot een dermate stijging in de vraag naar staal, dat er momenteel schepen met ladingen ijzererts voor de Chinese havens in de file liggen om gelost te worden. Europese staalfabrieken zien plotseling een toenemende vraag, die volgens kenners veroorzaakt is door het plaatsen van orders ten behoeve van voorraden, maar ook omdat er kennelijk meer projecten in de markt zijn.

 

Ilva Italië

Ilva (Italië) berichtte onlangs dat haar hoogoven nr. 2 in Taranto eind september of begin oktober weer opgestart zal worden als gevolg van een verhoogde vraag en een groter aantal geboekte opdrachten.

 

Het volledige Staaljournaal september 2013 

 het staaljournaal september 2013.

 

Novio Staal geeft voor september 2013 de volgende circa (fabrieks-)staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:
• Warmgewalste coils: 455-470
• Koudgewalste coils: 535-555
• Sendzimir verzinkte coils: 540-555
• Kwartoplaten: 515-530

 

In augustus 2013 was dat 5-20 euro per ton lager

 

 
 
© Vraagenaanbod.nl