Metaal branches zakken bijna allemaal door hun hoeven


Deventer, 6 november 2012
De Nevi PMI is de afgelopen week door zijn hoeven gezakt, de deelbranches doen het niet veel beter. Alleen de voedingsmiddelenmachinebranche deed het in oktober beter dan de maand ervoor,.De index steeg van 53,8 naar 60,0.
Uit de BrancheBarometer Productietechnologie blijkt dat de leveranciers en fabrikanten

van machines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalindustrie in oktober
veel minder positief zijn dan in september over de groei in de branche. De indexscore
daalde naar 41,8 (september: 49,4).


Ook de situatie in de Metaalgroothandel was in oktober iets slechter dan in de industrie (NEVI). Uit de laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel blijkt dat de deelnemers in de branche 'Metaalgroothandel' in oktober iets negatiever zijn dan in september over de ontwikkeling in de branche. De indexscore daalde licht van 47,9 naar 46,8 in oktober.

 

Verspaning

De situatie in de Verspaning was in oktober veel minder goed dan de totale industrie. De inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Verspaning' zijn in oktober vrijwel even negatief als in september over de groei in de branche: de index van 44,7 bleef gelijk aan die september.

Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Plaatbewerking' in oktober minder positief dan in september zijn over de groei in de branche. De index bedroeg over oktober 52,4, tegenover 54,9 in september.

Voedingsmiddelen

De situatie in de voedingsmiddelenmachinebranche was als enige branche in oktober veel beter dan de totale industrie en de maand ervoor. Uit de laatste meting van de DMFI/NBT BrancheBarometer Voedingsmiddelenmachines blijkt dat de
inkoopmanagers in de branche ‘Voedingsmiddelenmachines' in oktober veel
positiever dan in september zijn over de groei in de branche: indexscore 60,0 versus
53,8.

 

Van de branchebarometer Oppervlaktetechnologie hebben we geen gegevens doorgekregen.

 

 
 
© Vraagenaanbod.nl