COEN: Weg naar herstel economisch klimaat is nog lang


Utrecht, 28 augustus 2012
Volgens ondernemers ligt het dieptepunt van de tweede dip achter ons. De waardering voor het economisch klimaat (-23,7 procent) is positiever dan een jaar geleden (-27,3 procent) en laat een stijgende tendens zien. Voor een omslag naar een positief oordeel over het economisch klimaat is er nog een lange weg te gaan
Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

 

Het omzetverloop is, als gevolg van seizoensinvloeden, grillig. Na een negatief eerste kwartaal (-12,3 procent) volgde een positief tweede kwartaal (4,5 procent).

 

Het paradepaardje van economisch herstel, de export, verliest aan glans. Het aantal ondernemers met exportgroei is in het tweede kwartaal minder hard gestegen (6,2 procent) dan verwacht (11 procent).

 

De krimp in de werkgelegenheid neemt toe. Na een iets positiever tweede kwartaal (van -12,5 procent naar -10,3 procent) wordt er voor het lopende derde kwartaal toenemende krimp verwacht (-15,2 procent). Ook het aantal bedrijven dat geneigd is tot investeren loopt terug van per saldo, van 6,5 procent in het tweede naar -10,2 procent in het lopende derde kwartaal.

 

De winstgevendheid is vorig kwartaal verder verslechterd van -20 naar -22,7 procent. Doordat de vraag nog steeds niet toeneemt is het dieptepunt waarschijnlijk nog niet bereikt.

 

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.

 
 
© Vraagenaanbod.nl