zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

Industrie verbruikt minder grond- en leidingwater


Deventer, 5 februari 2014
Naar schatting tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie wordt ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert vooral het gebruik van oppervlaktewater sterk. Het verbruik van grondwater en leidingwater is de laatste 3 jaar substantieel afgenomen, maar dit is slechts voor een klein deel veroorzaakt door de economische crisis.
Het totale watergebruik door de industrie ligt in 2011 ongeveer op hetzelfde niveau als dertig jaar geleden. Wel is in deze periode de grondwateronttrekking aanzienlijk teruggedrongen als indirect gevolg van de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewater in 1970. Tevens is vanaf 1980 een stringenter grondwaterbeleid gevoerd om verdroging tegen te gaan. Vanaf 1995 wordt er bovendien een grondwaterheffing opgelegd, maar dat heeft daarna slechts geleid tot een geleidelijke afname van de onttrekkingen. In 2010 en 2011 is de daling sterker dan voorheen. Ten dele lijkt dit te zijn veroorzaakt door de economische crisis die in 2009 is begonnen.

 

Leidingwatergebruik

Het leidingwatergebruik in de industrie is in 2011 bijna 10 procent lager dan in 2008, vlak voor het begin van de economische crisis. Omdat de economische krimp in de sector industrie kleiner was dan 0,5 procent, is slechts een klein deel van de daling toe te schrijven aan de verminderde activiteiten van bedrijven, De voortgaande inspanningen van bedrijven om het watergebruik te beperken, bijvoorbeeld door het sluiten van waterkringlopen en hergebruik van proceswater, spelen een belangrijkere rol.

 

Chemie en raffinaderijen

Naar schatting 80 tot 90 procent van het onttrokken oppervlaktewater wordt ingezet als koelwater, in het bijzonder in de chemie en bij de raffinaderijen. Bij deze sectoren is het verbruik van oppervlaktewater in 2011 licht gestegen ten opzichte van eerdere jaren. De jaarlijkse fluctuaties in de koelwaterbehoefte zorgen voor een wisselend totaal waterverbruik.

Industrie verbruikt minder grond- en leidingwater'
Het totale watergebruik door de industrie ligt in 2011 ongeveer op hetzelfde niveau als dertig jaar geleden. Wel is in deze periode de grondwateronttrekking aanzienlijk teruggedrongen als indirect gevolg van de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewater in 1970.
1/1
 
       
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Markttrends

 

Nieuws per sector

 
 
 

Interesse in elektrotechniek?

Aanmelden nieuwsbriefMeld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het laatste vraag en aanbod nieuws in uw mailbox

 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts