Kansen in de Ierse bouwsector

NIEUWEGEIN – De Koninklijke Metaalunie organiseert van 7 tot en met 9 november 2007 een handelsreis om de toelevermogelijkheden aan de Ierse bouwsector te verkennen. Gezien de enorme groei van de Ierse bouwsector, ziet de Metaalunie exportkansen voor toeleveranciers.

Bedrijven die deelnemen aan de reis kunnen zich persoonlijk presenteren bij mogelijke handelspartners. Om een zorgvuldige selectie te kunnen maken, wordt voor de reis een individueel intakegesprek gehouden. Daarna gaat Netherlands Ireland Trade Consultants voor de ondernemers aan de slag en ontvangen zij een op maat gemaakt afsprakenschema. De handelsreis doet verder bouwlocaties en de PlanExpo beurs aan. Tijdens een netwerkbijeenkomst ontmoeten de Nederlandse ondernemers tot slot vertegenwoordigers van interessante Ierse partijen. De handelsreis kost 500 euro, exclusief reis en verblijf. Meer informatie is te verkrijgen bij Linda Koot op telefoonnummer 030-605.33.44 of via koot@metaalunie.nl. Ook kunnen ondernemers zich aanmelden op de site van de EVD.

Meer over de handelsreis naar Ierland in nummer 29 van Vraag en Aanbod.