VNL Cleaning Service

Cruquiuskade 251, 1018 AM Amsterdam
Curator: mr W. Ploeg, Postbus 132, 3430 AC Nieuwegein, tel. 030-6013510
Uiterste datum van indiening vorderingen: 14 juni 2021
Pro forma verificatievergadering op 28 juni 2021 om 11:00 uur