Kerplannen bv

Op 26 november 2018 omgezet naar een faillissement
Crediteurenvergadering van d.d. 4 december 2018 komt hiermee te vervallen.