Hijdra Transport bv

Oranjestraat 25, 2651 DR Berkel en Rodenrijs
Curator: mr I.M. Harmsen, Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam, tel. 088-2344500
Uiterste datum van indiening vorderingen: 21 februari 2023
Pro forma verificatievergadering op 07 maart 2023 om 9:00 uur