Haarlemmermeer Transport & Logistiek bv

Keurmeesterstraat 6, 1187 ZX Amstelveen
Vernietiging faillissement na verzet