De Kitspecialist bv

Zuidewijn 10, 5235 CC ‘s-Hertogenbosch
Curator: mr M.W. Steenpoorte, Postbus 1.714, 5200 BT ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6927777
Uiterste datum van indiening vorderingen: 28 juni 2021
Pro forma verificatievergadering op 12 juli 2021 om 13:30 uur