A&M Naber Schildersbedrijf

Het Bosmeer 46, 8391 ZZ Noordwolde
Curator: mr S.L. Elzinga, Postbus 612, 8440 AP Heerenveen, tel. 0513-655555
Uiterste datum van indiening vorderingen: 24 november 2020
Verificatievergadering: pro forma op 08 december 2020 om 15:00 uur