Algemeen Aannemersbedrijf Midden Friesland bv, hodn Midden-Friesland Bouw- en Wegenbouw

 

Hearedyk 2, 8735 HR Itens

wegens gebrek aan baten