Aannemingsbedrijf Kuipers en Dijk B.V.

Aannemingsbedrijf Kuipers en Dijk B.V.
Rondeboslaan 38, 9936 BK Farmsum.
Bewindvoerder: mr. J.D. Meerburg, Postbus 1586, 9701 BN Groningen, tel.: 050-318.52.86. Crediteurenvergadering op 25 mei 2007 om 9:30 uur.