Aannemersbedrijf MTW vof

 

Tilburgseweg 28, 5133 BB Riel

Bewindvoerder: mr. M.J. Maessen, Postbus 414, 5000 AK Tilburg, tel.: 013-466.88.88

definitieve surseance verleend, met ingang van 02 december 2008 voor de duur van 1 jaar aan