Extra ‘Pieken in de Delta’

DEN HAAG – Voor het jaar 2007 stelt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken een bedrag van 46,335 miljoen euro beschikbaar voor de gebiedsgerichte programma’s Pieken in de Delta. Projecten kunnen tot en met 31 oktober 2007 worden aangemeld.

Dit blijkt uit de Subsidieregeling Pieken in de Delta 2007, die op 25 juli in de Staatscourant is gepubliceerd. Het feitelijk beschikbare bedrag is bijna 93 miljoen euro, omdat van regionale overheden eenzelfde bedrag wordt verwacht.
Met de tender kunnen projecten worden gesubsidieerd die passen in een gebiedsgericht programma. Zo is het programma in de Noordvleugel van de Randstad (budget 14,520 euro) gericht op een vijftal clusters, waaronder de creatieve industrie en logistiek. In de Zuidvleugel van de Randstad (budget 10 miljoen euro) ligt het accent op vier clusters waaronder de haven en tuinbouw. In Zuidoost-Nederland (budget 9,5 miljoen euro) ligt de focus onder andere op high tech systemen en materialen en medische technologie en in Oost-Nederland (budget 9,6 miljoen euro) onder andere op voeding en gezondheid. Voor Zuidwest Nederland (budget 2,7 miljoen euro) draait het onder meer om onderhoud en toerisme.

De subsidieregeling Pieken in de Delta en de formulieren waarmee subsidie kan worden aangevraagd zijn te vinden op de website www.piekenindedelta.nl