vraagenaanbod.nl

Jakom Cuijk BV

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

Jakom Cuijk BV

Ons hart klopt sneller van assen en walsen.

Van 10 centimeter tot 23 meter; in onze high-tech fabriek is alles mogelijk.

 

Precisie, nauwkeurigheid en beheersing van het productieproces bepalen het succes.

We stoppen niet bij ‘goed genoeg’ maar streven ernaar om verwachtingen te overstijgen.

 

Dik, dun, kort, lang en zelfs extreem lang.

Bij de productie van assen en walsen denken we niet in  onmogelijkheden, maar in mogelijkheden.

 

Geen as of wals is ons vreemd.

We maken unieke assen en walsen op maat voor de meest uitdagende vraagstukken. De as is letterlijk de spil. 

volledig profiel

Handel/Groothandel in metalen en metaalertsen
  • Diverse

Van Galenweg 17
5431 LG Cuijk
Postbus 359
5430 AJ Cuijk
Nederland

Tel. 0485-336510
Fax 0485-336511
www.jakom.nl
info@jakom.nl

Zoek