vraagenaanbod.nl

Elders Bouwchemie BV

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

Elders Bouwchemie BV

Elders Bouwchemie is een besloten vennootschap sinds 14-11-1977.

Directeur en tevens eigenaar van deze onderneming is de heer I.Z. Elders.

Elders Bouwchemie fabriceert en verhandeld bouwchemische producten zoals; lijm, verf, kit & vochtweringsmiddelen onder eigen- en private-label voor de bouw, industrie en de agrarische sector en verstrekt adviezen voor toepassing en verwerking van de hierboven genoemde producten in de ruimste zin des woords.

 Meer dan 35 jaar praktische ervaring staat borg voor een waterdicht advies waarbij de kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.

 Elders Bouwchemie levert zowel regionaal, nationaal als internationaal.

volledig profiel

Categorieën (1): Handel/Groothandel overig meer

  • Handel/Groothandel overig

Merken per categorie

Producten per categorie

Dr A Philipsstraat 54
7903 AM Hoogeveen
Postbus 2100
7900 BC Hoogeveen
Nederland

Tel. 0528-265894 / 264079
Fax 0528-274143
www.elbochem.nl
info@elbochem.nl

Zoek