vraagenaanbod.nl

Gardner Denver Nederland BV

Pas uw vermelding aan Via de link 'Pas uw vermelding aan' kunt u de bestaande profielgegevens van uw bedrijf aanpassen. U krijgt toegang door u in te loggen met het opgegeven emailadres en uw wachtwoord.

Indien deze niet bij u bekend zijn, kunt u dit bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op met
gidsen@mybusinessmedia.nl Telefoonnummer: 0570 504 344

Gardner Denver Nederland BV

Elmo Rietschle has been chosen by leading manufacturers all over the world as a supplier of high-quality vacuum pumps and compressors. A product’s life cycle typically spans many years, if not decades, and we are committed to giving our customers the best after-sales service and support throughout the world. Based on a network of more than 50 service facilities we provide:

  • Planned Preventive Maintenance

  • 24 Hour Helpline, 7 days a week

  • Workshop Repairs

  • Spare Parts and Exploded Drawings

  • Rental Pumps

volledig profiel

Categorieën (1): Machine/apparatenbouw meer

  • Machine/apparatenbouw

Merken per categorie

Producten per categorie

Barwoutswaarder 3
3449 HE Woerden
Postbus 299
3440 AG Woerden
Nederland

Tel. 0348-439050
Fax 0348-418079
www.gd-elmorietschle.com
info.nl@gardnerdenver.com

Zoek